2024 Wakkerstroom Music Festival Press Release / 2024 Wakkerstroom Musiekfees Persverklaring

PRESS RELEASE

For immediate release


The 13th WMF sing songs of harmony

The Wakkerstroom Music Festival has made itself indispensable to the South African classical music scene for more than thirteen years by presenting festival programmes that will always fit the taste of the audiences, whether experienced and informed classical music lovers or newcomers to the festival. The 13th Wakkerstroom Music Festival promises to delight the attending audiences once again with a wide variety of classical music concerts featuring world-class musicians, including emerging artists displaying their professional musicianship and dedication to classical music. The theme of this year’s festival is dedicated to the harmony that music brings us individually and showing our solidarity with artists around the world against the ongoing wars and violence.

Every year, an overwhelming majority of solo instruments submit concert proposals for consideration to be included in the Wakkerstroom Music Festival programme, and every year, an instrumental theme presents itself. This year, the largest offer of concert proposals was that of classical singers and baritones with solo recitals. No less than eight singers will be performing at this year’s festival. The lyric baritone Christopher Vale will be seen in two concerts – firstly with Winterreise (Schubert) in which he and accompanist Eugene Joubert reconceptualise the idea of a song cycle as a sung-through work, dividing the song cycle of 24 songs into two recitals of 12 songs each. Secondly, Christopher will join forces with lyric tenor Chris Mostert in an English Art Song programme with compositions by Elgar, Britten, and Williams amongst others.

South African-born Dr Christian Bester, now residing in Oklahoma, USA, as Assistant Professor of Voice at the Michael and Anne Greenwood School of Music, will be performing a solo recital consisting of art songs, opera, and operetta. The singing medical doctor and baritone from Johannesburg, Jean du Plessis, accompanied by Sonja van Zyl (piano), will present an art song programme titled Händel to Hahn. Established soprano Loveline Madumo and baritone Thabang Senekal will be performing a variety of charming opera arias, including the incredibly gorgeous “O mio babbino caro” (Puccini) and the instantly recognisable “Toreador song” (Bizet), along with magnificent duets from other legendary operas. Well-known dramatic coloratura soprano Michelle Veenemans hailed as “The Nightingale of South Africa” by the South African media, accompanied by Miroslav Chakarayan (violin) and Rudolf Geldenhuis (piano), will treat the audience to a musical journey of passion and romance with their Gypsy Love Dream concert.

Other highlights of the Wakkerstroom Music Festival include a flute trio with flautists Handri Loots, Malané Hofmeyr-Burger and Bobby van der Watt, promising to be a harmonious journey through the evocative and sublime where the essence of nature and elegance of music merge in perfect harmony. Two solo piano recitals will also feature – Dr. Laetitia Orlandi whose acclaimed artistry and profound musicality will take centre stage, enchanting audiences with her virtuosic performance, and Pieter van Zyl’s concert Extases d’amour pour piano (Ecstasies of love for piano) will be devoted to the music of French composer Gabriel Fauré. Janette Rottcher and Lizanne Barnard, two talented pianists from the picturesque Lowveld region, collaborate to infuse fresh life into symphonic arrangements for piano duets.

The talents of Johan Ferreira, Liesl van der Merwe, and Laetitia Orlandi will recalibrate attention to a popular trio combination of oboe, bassoon, and piano in contrast to the usual construction of the violin-cello-piano trio. Flautist André Oosthuizen and guitarist Thinus Boshoff, both NWU School of Music and Conservatory staff members, will come together in an ensemble, their collaboration offering a variety of North and South American Songs and Dances specifically composed for this instrument combination. Nathalie Roué (classical guitar) and Melissa Witbooi (violin) will take us on a journey through the centuries, embracing the Romantic period’s emotional depth and passion to eventually reach the avant-garde landscape of modern composers. The duo, Naledi Dweba (clarinet) and Annika Burke (piano), chose a repertoire that enlightens love, power, innocence, and responsibility with their concert Opus Fantasia.

As usual, the Wakkerstroom Music Festival hosts a few classical jazz concerts. This year, The Salon Boys from Pretoria Boys High School will play a variety programme featuring from Piazolla to Piaf, and Lizanne Barnard (piano and vocal), together with Tyrone Hinrichsen (double bass), will treat audiences to a Jazz Cocktail mixed with compositions, telling personal stories of life and of love.

The final programme with the weekend’s concert schedule will be available from 10 February 2024 at www.wmfestival.co.za and online ticket sales will open on 21 February 2024. Due to the festival’s increasing popularity, visitors planning to attend the festival are encouraged to book accommodation as soon as possible. Details about accommodation and more details about the festival programme can also be found on the website. Any enquiries can be directed to info@wmfestival.co.za.


Number of words: 783

Issued for and on behalf of: Wakkerstroom Music Festival

By: Linette van der Merwe

Tel: 082 923 1540

Email: linette@wmfestival.co.za

For comments or inquiries please contact:

Tel: Linette van der Merwe

Email: linette@wmfestival.co.za

Website: www.wmfestival.co.za


PERSVERKLARING

Vir onmiddellike vrystelling


Die 13e Wakkerstroom Musiekfees vier harmonie deur musiek

Die Wakkerstroom Musiekfees is al vir dertien jaar ʼn onontbeerlike inskrywing op  die Suid-Afrikaanse klassiekemusiekkalender met ʼn verskeidenheid van feeskonserte wat byval vind by al die feesgangers, hetsy ervare en ingeligte klassiekemusiekliefhebbers of nuwelinge tot die fees. Die 13­de Wakkerstroom Musiekfees beloof om weereens konsertgehore te bederf met ‘n wye verskeidenheid klassiekemusiekkonserte aangebied deur wêreldklaskunstenaars, asook jong, opkomende kunstenaars wat hul professionele musikaliteit en toewyding aan klassiekemusiek ten toon stel. Die tema van vanjaar se fees is gewy aan harmonie deur musiek, in solidariteit met kunstenaars regoor die wêreld teen die voortslepende oorloë en geweld.

Jaarliks ontvang die Wakkerstroom Musiekfees ‘n oorweldigende meerderheid konsertvoorstelle van sekere solo-instrumente vir oorweging om in die feesprogram ingesluit te word en telkens is daar ʼn onbeplande instrumentele tema wat seëvier. Vanjaar was die grootste aanbod van konsertvoorstelle dié van klassieke sangers en in die besonder van baritonne met solokonserte met die gevolg dat daar  agt klassieke sangers by vanjaar se fees te siene sal wees. Die liriese bariton Christopher Vale bied twee konserte aan – eerstens die Winterreise (Schubert) waarin hy en die begeleier Eugene Joubert die konvensie van ‘n liedsiklus as ‘n eenvormige werk herkonseptualiseer en die oorspronklike siklus van 24 liedere in twee voordragte van 12 liedere elk verdeel. Tweedens snoer Christopher kragte saam met die liriese tenoor, Chris Mostert, in ‘n Engelse Kunsliedprogram met komposisies deur onder meer Elgar, Britten en Williams.

Die Suid-Afrikaans gebore Christian Bester, wat nou in Oklahoma, VSA woonagtig is as professor in sang aan die Michael and Anne Greenwood School for Music, voer ʼn soloprogram uit met romantiese arias uit bekende operas en operettes. No ʼn bariton, ook bekend as die singende mediese dokter van Johannesburg, Jean du Plessis, begelei deur Sonja van Zyl (klavier), gaan ‘n kunsliedprogram getiteld Händel to Hahn uitvoer, en die welbekende sopraan Loveline Madumo en eweneens deurwinterde bariton Thabang Senekal se program sluit ‘n verskeidenheid opera-arias en -duette van legendariese operas in, met onder meer die pragtige “O mio babbino caro” (Puccini) en gewilde “Toreador-aria” (Bizet). Die bekende dramatiese koloratuursopraan Michelle Veenemans wat deur die Suid-Afrikaanse media as “The Nightingale of South Africa” bekroon is, sal deur Miroslav Chakarayan (viool) en Rudolf Geldenhuis (klavier) begelei worden die gehore trakteer op ʼn musikale reis van passie en romanse met hul Gypsy Love Dream-konsert.

Ander hoogtepunte van die Wakkerstroom Musiekfees sluit in ‘n fluittrio met die fluitspelers Handri Loots, Malané Hofmeyr-Burger en Bobby van der Watt, wat beloof om ‘n melodieuse reis deur die evokatiewe en sublieme te wees waar die essensie van die natuur en elegansie van musiek in perfekte harmonie saamsmelt.  Twee soloklavierkonserte kom ook aan die bod met Dr. Laetitia Orlandi wie se bekroonde kunstenaarskap en diepgaande musikaliteit hoogty sal voer in haar konsert Moonlight Meditations, en Pieter van Zyl se konsert Extases d’amour pour piano (Ekstases van liefde vir klavier) word hoofsaaklik gewy aan die musiek van die Franse komponis Gabriel Fauré. Janette Röttcher en Lizanne Barnard, twee talentvolle pianiste uit die skilderagtige Laeveld-streek, werk saam om nuwe lewe in simfoniese verwerkings vir klavierduette te blaas.

Die talentvolle Johan Ferreira, Liesl van der Merwe en Laetitia Orlandi beplan om die konvesionele fokus te herkalibreer na ‘n trio-kombinasie vir hobo, fagot en klavier in teenstelling met die gewone kombinasie van die viool-tjello-klaviertrio. Die fluitspeler André Oosthuizen en kitaarspeler Thinus Boshoff, albei personeellede aan die NWU Musiekskool en Konservatorium, bied ʼn program aan met ‘n verskeidenheid Noord- en Suid-Amerikaanse liedere en danse wat spesifiek vir hierdie instrumentkombinasie gekomponeer is. Nathalie Roué (klassieke kitaar) en Melissa Witbooi (viool) gaan op reis deur die eeue waar hulle die Romantiese tydperk se emosionele hartstog omhels om uiteindelik by die avant-garde landskap van moderne komponiste uit te kom. Die duo, Naledi Dweba (klarinet) en Annika Burke (klavier), het ‘n repertorium gekies wat die kollig gooi op liefde, mag en onskuld met hul konsert Opus Fantasia.

Soos gewoonlik bied die Wakkerstroom Musiekfees ’n paar klassieke jazz-konserte aan. Hierdie jaar kuier The Salon Boys van Pretoria Boys High School by die fees met ‘n verskeidenheidsprogram wat van Piazzolla tot Piaf insluit, en Lizanne Barnard (klavier en vokaal), saam met Wanda Zonke (saksofoon) en Tyrone Hinrichsen (kontrabas), sal gehore trakteer op ‘n Jazz Cocktail gemeng met komposisies wat persoonlike stories vertel van die lewe en die liefde.

Die finale program met die naweek se konsertskedule sal vanaf 16 Februarie 2024 by www.wmfestival.co.za beskikbaar wees en aanlyn kaartjieverkope open op 21 Februarie 2024. Weens die fees se toenemende gewildheid moet besoekers, wat beplan om die fees by te woon, spring om so spoedig moontlik verblyf te bespreek. Besonderhede oor verblyf en meer besonderhede oor die feesprogram kan ook op die webblad gekry word. Enige navrae kan gerig word aan info@wmfestival.co.za


Aantal woorde: 780

Uitgereik vir en namens: Wakkerstroom Musiekfees

Deur: Linette van der Merwe

Tel: 082 923 1540

E-pos: linette@wmfestival.co.za

Vir kommentaar of navrae kontak asseblief:

Tel: Linette van der Merwe

E-pos: linette@wmfestival.co.za

Webblad: www.wmfestival.co.za